top of page

HP ReNew Program

 

Spoločnosť HP spustila program HP ReNew pred viac ako 25 rokmi za účelom podpory predaja produktov, ktoré by inak nebolo možné predať počas ich doby životnosti. Produkty zaradené do HP ReNew ponúka spoločnosť HP prostredníctvom HP ReNew partnerov zákazníkom, pre ktorých je dôležitá kúpna cena produktu.

 

 

Pôvod HP ReNew produktov

 

Produkty zaradené do HP ReNew programu pochádzajú najmä z nepredaných zásob tovaru zo skladov HP, od veľkých distribútorov, alebo boli krátkodobo využívané spoločnosťou HP na predvádzacie účely v rámci predvádzacích centier HP. Produkty HP ReNew môžu mať kozmetické vady na povrchu.
 

 

Proces ReManufakturizácie
 

Každý výrobok pochádzajúci z HP ReNew programu nesie garanciu kvality spoločnosťou HP a je označený textom „Remanufactured by HP“ Pri procese ReManufakturizácie je každý výrobok dôkladne hardvérovo pretestovaný, má preinštalovaný operačný systém, skontrolované resp. doplnené príslušenstvo a je znovu zabalený do originálnej HP ReNew krabice.

 
 

HP Renew Technická Rekonštrukcia

 

Prečítajte si prosím, krok za krokom ako HP Renew prechádza rekonštrukciou procesu a skutočne zaisťuje, že všetky renovované produkty sú 'ako nové!'

 

Priebeh inšpekcie produktu

 

1. Výrobky musia prejsť kozmetickou inšpekciou na základe prísnych štandardov HP Factory. Ak diely nespĺňajú tieto požiadavky, sú nahradené novými dielmi originálne HP:

 

 •  Na viditeľné front-čelo plochy (trieda 1), ľahké škrabance musia merať menej ako 6 cm, môžu byť hlboké škrabance menej než 2 mm

 •  Všetky oblasti škvŕn, poškodenie alebo vodné škvrny musia merať menej ako 1,5 cm

 •  Všetky zárezy na paneloch

 •  Všetky hrdzavé spoty

 

2. Sú vykonávané kontoly konfigurácie a systém napájania

 

3. Overenie materiálu s porovnaním jeho ceny

 

4. Súčasťou inšpekcie je aj napríklad: pamäť a pevné disky musia mať od výroby pečať pravosti/originality. Inak sú zamietnuté a zošrotované alebo idú na recykláciu

 

5. Všetky káble a príslušenstvo sú vyradené pre recykláciu a nahradené novými

 

6. Vykonávajú sa  technické zmeny

 

Obnova

 

 • Vykonáva sa  demontáž až do úrovni častí sub-zostavy , ako sú ventilátory, napájacie zdroje, veľké klietky a I / O panely, ktoré sú vyčistené

 • Intenzívne čistenie všetkých sub-montážnych dielov a regálov

 • Odstránenie etikety a regenerácia pomocou nových etikiet na výrobkoch

 • Leštenie interné / externé kovových povrchov

 • Maľovanie (re-sprej) vonkajších povrchov, úprava povrchov v prípade potreby

 

Montáže a inštalácie softvéru

 

 • Súčasťou produktu je montáž a systémová integrácia /zjednotenie/

 • Obnovenie továrenského nastavenia a resetovanie všetkých nastavení a hesiel

 • Obnovenie licencovanej verzie operačného systému a inštalácia softvéru, aktualizácie firmvéru

 

 

 

Lokalizácia HP ReNew výrobkov 

 

HP ReNew svojim pôsobením zastrešuje celú Európu a ponúka zákazníkom aj výrobky, ktoré nikdy neboli priamo určené pre náš trh. Z tohto dôvodu môže byť klávesnica v inej ako slovenskej jazykovej lokalizácii. Firma IT Professional s.r.o.však každý HP ReNew produkt nechá potlačiť slovenskými znakmi ktoré dlhodobo odolávajú vode a oderu pri bežnom použití vďaka potlači na našej špeciálnej tlačiarni, rovnako prikladá aj manuály preložené do slovenského jazyka.

 

HP Renew Program  Vám ponúka široké portfólio HP produktov za veľmi zaujímavé ceny. Záruka od HP je zachovaná (2 roky), nakoľko produkty predávané v rámci tohto špecialného programu prechádzajú tým istým procesom, ako produkty zakúpené v rámci hlavného programu. Výhodou pre kupujúcich je vačší výber notebookov, nižšie ceny, vyššia kvalita notebookov, a vyšší výkon, nakoľko sa jedná o notebooky ktoré boli pôvodne určené pre trhy západnej Európy.

 

bottom of page